Winddagen tonen groei van windsector

15 June, 2016

Minister Kamp: vooral wind op zee biedt grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven

Op 15 en 16 juni vinden in het WTC in Rotterdam de Winddagen plaats. De belangrijkste conferentie en beurs voor de sector toont de sterke groei die winenergie op dit moment doormaakt. De Winddagen duren dit jaar twee keer zo lang als vorig jaar en de organisatie verwacht 2.000 bezoekers vergeleken met de ongeveer 500 bezoekers in 2015.

De Winddagen zijn het podium voor de laatste ontwikkelingen in beleid, technologie en de maatschappij. Thema dit jaar is ‘Wind: hoofdrol in de energietransitie’. Tijdens de Winddagen worden o.a. de resultaten van het vijfjarige R&D innovatieprogramma FLOW (Far en Large Offshore Wind) over kostenreducties voor windenergie op zee bekendgemaakt.

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) zal haar visie op de ontwikkeling van windenergie op zee en op land voor het komende decennium presenteren. Daarnaast geven prominente sprekers tijdens de Winddagen hun visie op de rol van windenergie in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken bespreekt de toekomst van windenergie voor de Nederlandse energievoorziening en ook CEO Peter Terium van energiebedrijf RWE en voorzitter van FLOW, CEO Pieter van Oord van offshorebedrijf Van Oord, CEO Peter Smink van Nuon Energy en CEO Mel Kroon van netbeheerder TenneT leveren bijdragen.

“In heel Nederland wordt hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. Windenergie speelt daarbij een onmisbare rol. Bovendien biedt vooral wind op zee grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Op dit moment zijn Nederlandse bedrijven al betrokken bij de aanleg van 80 procent van alle Europese windparken op zee,” aldus minister Kamp.

“Dat is een solide uitgangspositie voor ons bedrijfsleven in een sector die hard groeit: in 2015 staken investeerders maar liefst 26,4 miljard euro in nieuwe Europese windparken, 40 procent meer dan het jaar daarvoor. De Europese Commissie voorspelt dat wind in 2050 de belangrijkste bron is voor het opwekken van elektriciteit. In het huidige tempo en dankzij de belangrijke bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven komt dat scenario steeds dichterbij.”

Het internationale perspectief komt onder andere van CEO Hans Dieter Kettwig van windmolenproducent Enercon. Verder komt in ruim 40 sessies een breed scala aan onderwerpen aan de orde waaronder de laatste ontwikkelingen rond de tenders voor de nieuwe, grootschalige windparken op zee en de maatschappelijke acceptatie van windenergie. Meer dan 70 exposanten tonen hun laatste innovaties op de beurs.

Op het North Sea Energy Symposium ‘Gas meets Wind’ – een side event bij de Winddagen – gaat het over slimme combinaties tussen offshore gas, windenergie en elektriciteitsnetten op de Noordzee. De Winddagen worden georganiseerd door NWEA, TKI Wind op Zee (Topconsortium voor Kennis en Innovatie Wind op Zee) en FLOW. De uitvoering is ook in handen van adviesbureaus Pondera en Bosch & Van Rijn.


Share:

Comments are closed.