Schone energie voor alle Europeanen – groeipotentieel voor Europa

3 April, 2017

De Europese Commissie organiseert een bijeenkomst waar Commissie-ambtenaren een aantal projecten toe zullen lichten die zijn opgezet in lijn met het Parijs akkoord van 2015. Lees snel verder voor de uitnodiging, het programma en de aanmeldlink:


Uitnodiging

Schone energie voor alle Europeanen – groeipotentieel voor Europa

 

Woensdag 12 april 2017, 10.30 – 14.30

Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag

In oktober 2014 heeft de Europese Raad overeenstemming bereikt over een klimaat- en energiekader voor 2030 met een ambitieuze doelstelling voor de hele economie: ten minste 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030. Het klimaat akkoord als besloten in Parijs in december 2015 bewijst dat de EU de zaken juist aanpakt.

De EU schept een gunstig klimaat voor de omschakeling naar een koolstofarme economie met allerlei beleidsmaatregelen en middelen binnen de strategie van de Energie-Unie, één van de 10 prioriteiten van de Juncker Commissie.

Meer recentelijk heeft de Commissie een reeks van nadere voorstellen aangenomen om de duurzaamheid in lijn met het Parijs akkoord zeker te stellen en tegelijkertijd de leveringszekerheid, het Europees concurrentievermogen en de positie van Europese consumenten te verbeteren.

Dit geheel van voorstellen is getiteld het “Schone energie voor alle Europeanen” pakket. Het omvat maatregelen over energie-efficiëntie en de renovatie van gebouwen, hernieuwbare energie, de opzet van de elektriciteitsmarkt, een betrouwbare energievoorziening en regels voor het goede bestuur van de energie-unie.

Met het “Schone energie voor alle Europeanen” pakket laat de Commissie zien dat de omschakeling groeikansen biedt: er valt geld mee te verdienen. Door vanaf 2021 per jaar tot wel 177 miljard euro aan particulier en overheidskapitaal te mobiliseren, kan dit pakket het komende decennium een stijging van het bbp van 1% en 900.000 nieuwe banen opleveren.

Tijdens deze bijeenkomst zullen Commissie ambtenaren deze voorstellen nader toelichten.

Ik verzoek u vriendelijk zich via comm-rep-nl-events@ec.europa.eu aan te melden.

 

Programma

10:00                    Inloop

 

10.30                    Welkomstwoord

EC Vertegenwoordiging

 

10:35 – 11:20      Energiebesparing eerst!

Presentatie van de nieuwe voorstellen door Robert Nuij, Europese Commissie.

Discussie

 

11:20 – 12:05      Europa als wereldwijde nummer één in hernieuwbare energie

Presentatie van de nieuwe voorstellen door Ruud Kempener, Europese Commissie.

Discussie

 

12:05 – 13:00      Lunch

 

13:00 – 13:45      Het nieuwe ontwerp voor de elektriciteitsmarkt

Presentatie van de nieuwe voorstellen door Augustijn van Haasteren, Europese Commissie.

Discussie

 

13:45 – 14:30      Het bestuur van de Energie Unie

Presentatie van de nieuwe voorstellen door Elozona Ochu, Europese Commissie.

Discussie

 

 

Meer informatie met betrekking tot de voorstellen en de Energie-Unie

Energie Unie

Schone energie voor alle Europeanen

Alle documenten van het ‘schone energie voor alle Europeanen’ pakket


Share:

Comments are closed.