Save the Date: RVO Bijeenkomst Biogas toepassingen in Brazilie

17 November, 2015

In opdracht van RVO heeft Ecofys een marktverkenning uitgevoerd naar de kansen voor Nederlandse bedrijven in Brazilië op het gebied van Biomassa. Het rapport vindt u hier.
In de verkenning zijn verschillende sectoren onderzocht en zijn de kansen goed in beeld gebracht.

Voor BIOGAS zijn de resultaten opgenomen in hoofdstuk 7 van het rapport. De belangrijkste kansen bevinden zich op het gebied van kennis en technologie voor biogas uit huishoudelijk afval, mest en agrarisch afval, gasinfrastructuur, turbines en stortplaatsbeheer irt biogas.

Op 24 november a.s. vanaf 13.30 uur wordt er een workshop georganiseerd bij RVO in Den Haag. Deze bijeenkomst is bedoeld voor een specifieke doelgroep namelijk Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van biogas.

Globaal programma:
13.30u Inloop
14.00 Welkom
14.10 Kennismakingsronde
14.30 Presentatie resultaten marktstudie
15.00 Ervaringsdeskundigen
15.15 Discussie over plan van aanpak
16.00 Afsluiting
16.15 Netwerkborrel
17.00 Einde

Aanmelden kan bij Kees Mokveld, kees.mokveld@rvo.nl

 


Share:

Comments are closed.