Offshore Wind in Frankrijk volop in beweging

17 January, 2018

Onlangs kondigde de Franse regering aan een inhaalslag te willen maken op het gebied van offshore wind. Hier speelt de Nederlandse ambassade in Parijs natuurlijk graag op in! Ook in 2018, zullen zij samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Het Nederlands Business Support Office (NBSO) te Nantes en de brancheorganisaties Holland Home of Wind Energy (HHWE), Netherlands Wind Energy Association (NWEA), IRO, Cleantech Holland en Netherlands Maritime Technology (NMT), zich actief inzetten om de belangen te behartigen van de Nederlandse offshore wind sector hier in Frankrijk. Daarbij brengen zij graag de Nederlandse kennis en oplossingen op het gebied van maritieme hernieuwbare energie onder de aandacht bij Franse sleutelspelers om de Frans-Nederlandse samenwerking te bevorderen.

Twee zich daarvoor perfect lenende netwerkevenementen komend jaar zijn:
• Floating Offshore Wind Turbines (FOWT) 2018 | 25-26 april 2018 | Marseille
Het grootste wereldwijde evenement op drijvende windmolens, met als doel deze opkomende veelbelovende sector naar voren te brengen en een ruimere plaats in te laten nemen in de mix van hernieuwbare vormen van energie. FOWT2017 telde 550 deelnemers uit 18 landen, en voor de aanstaande editie worden 800 deelnemers verwacht van wie 50% afkomstig uit het buitenland. Het accent bij dit evenement ligt vooral op netwerken en kennis uitwisseling. Spelers die dat wensen kunnen zich op aanvraag “low profile” presenteren in standaard geëquipeerde stands van ongeveer 6m2 (de zogeheten “sponsoring” formule). De organisatoren willen dit netwerkevenement zo laagdrempelig mogelijk houden. De Ambassade overweegt in ieder geval van deze optie gebruik te maken om de Nederlandse waardeketen op hernieuwbare maritieme energie te presenteren en kan bedrijven desgewenst een logoplek aanbieden.
Voor meer informatie: http://www.fowt-conferences.com/en

Deelname:
De Ambassade heeft bij het organisatieteam van FOWT2018 een voorkeurstarief van 220,00 € excl. BTW per deelnemer (i.p.v. 396,00 € volle prijs of 300,00 € vroege boekingsprijs tot 15 januari 2018) kunnen bedingen. Dit tarief houdt in: toegang tot de 2 congresdagen, de netwerkcocktail op 25/4, Matchmaking in samenwerking met Enterprise Europe Network (EEN).
Bedrijven/instellingen die meer zichtbaarheid wensen kunnen ook kiezen voor de formule “sponsoring”. Deze formule biedt een kleine uniforme geëquipeerde stand 6m2), extra zichtbaarheid, en 2 à 3 toegangspassen afhankelijk van de grootte van het bedrijf/instelling. De prijzen hiervoor bedragen 2.700€ excl. BTW voor bedrijven/instellingen met minder dan 250 werknemers en 5.500€ excl. BTW voor daarboven.

•       Seanergy Normandy 2018/International Conference on Ocean Energy (ICOE 2018) |
12-14 juni 2018 | Cherbourg
Komend jaar zal Seanergy gekoppeld zijn aan de 7e internationale conferentie over oceaanenergie (ICOE 2018): een tweejaarlijks congres dat Frankrijk voor het eerst zal hosten. Met deze krachtenbundeling willen de organisatoren van beide evenementen de samenwerking op technisch en wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van innovaties, en de tot standkoming van projecten tussen internationale spelers in het brede speelveld van de maritieme hernieuwbare energie sector stimuleren.
Beide evenementen hopen 3500 deelnemers en 250 exposanten uit 25 landen trekken en 900 B2B meetings te organiseren.
Voor meer informatie: http://icoe2018normandy.eu/exhibit/

Deelname:
De Ambassade wil graag op publiek-private basis een Holland Paviljoen en/of een Dutch Business Lounge organiseren. Momenteel zijn er contacten met de beursorganisatie over de mogelijkheden en modaliteiten.
B2B meetings worden kosteloos aangeboden door het Enterprise Europe Network (EEN).

Heeft u interesse in één of beide evenementen?
In dit stadium polst de Ambassade graag uw interesse in deelname aan één of beide evenementen en in welke vorm. Om uw interesse kenbaar te maken of mocht u nog nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met Adriana Voerman, Handelsattaché bij de Nederlandse Ambassade in Parijs per email: adriana.voerman@minbuza.nl of telefoon +33 1 40 62 33 25.

Recente ontwikkelingen Wind op Zee in Frankrijk:
De Franse premier Edouard Philippe en de Franse minister voor milieu, Nicolas Hulot, hebben tijdens de “Assises de l’économie de la Mer” (congres voor maritieme spelers in Frankrijk) gehouden op 22 en 23 november, onder meer de intentie uitgesproken om tot een aandeel van 40% hernieuwbare energie in de consumptie van elektriciteit in 2030 te komen.

Om deze doelstelling te bereiken is de Franse overheid zich ervan bewust dat er heel snel een inhaalslag moet worden gemaakt. Besloten is de procedures te vereenvoudigen en voor de toekomstige aanbestedingen een “permis enveloppe” aanbieden. In concrete zin betekent dit dat de overheid zorg zal dragen voor de milieueffectstudies en de opiniestudies en dat de winnaar van de aanbestedingsprocedure ook onmiddellijk een envelop overhandigd krijgt met de toekenning van de vergunning. Nu duurt het meer dan tien jaar eer een project daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Met deze aangekondigde versoepeling zou de gehele cyclus minder dan 7 jaar in beslag moeten gaan nemen.

Met het oog op een nog verdere vereenvoudiging zal het transport van de elektriciteit tussen de offshore wind parken en het vaste land systematisch worden toevertrouwd aan Rte, het Franse equivalent van TenneT.

Na Duinkerken, waar de competitieve dialoog nog gaande is en waar de vereenvoudigde procedure al zal worden toegepast, wil de regering begin 2018 starten met de prealabele studies voor de toekomstige aanbestedingen op drijvende windturbine parken in Noord en Zuid Bretagne alsook in de Middellandse Zee. Daarnaast zal worden begonnen aan de milieueffectstudies en het opstarten van het opiniedebat vooruitlopend op de komende aanbesteding van het offshore windproject ter hoogte van Oleron.

De Franse milieuminister Nicolas Hulot wil grote haast maken met de ecologische transitie en ieder jaar omvangrijke aanbestedingen lanceren voor nieuwe projecten op het gebied van hernieuwbare maritieme energie.

Ter gelegenheid van de “Assises de l’Economie de la Mer” heeft EDF Energies Nouvelles, een van de winnaars van de eerste in 2011 gelanceerde offshore windtenders, aangegeven medio 2018 te kunnen starten met de realisering van een eerste offshore windpark ter hoogte van Fécamp (Seine-Martitime).


Share:

Comments are closed.