Interactieve Workshop: actuele marktkansen voor de zonne energie (PV) in Brazilie

30 March, 2015

Maandag 20 april van 12.00 tot 15.00 organiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een interactieve workshop, inclusief lunch, over de actuele marktkansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van photovoltaïsche zonne-energie (PV) in Brazilië.

In opdracht van RVO heeft Transfer LBC een marktstudie uitgevoerd naar de marktkansen voor de Nederlandse zon PV sector in Brazilië. De conclusie van deze studie is dat de Braziliaanse PV markt interessant is voor de Nederlandse zonne-energie sector.

De grootste kansen ligg en op de gebieden R&D, design en engineering, exploitatie en onderhoud en projectmanagement. Er is ook behoefte aan expertise op het gebied van verbetering van de aansluiting op het nationaal elektriciteitsnet en de toepassing van PV voor rurale toepassingen. Naast kansen zijn er ook zaken die de markttoetreding bemoeilijken zoals protectionisme, bureaucratie en complexe regelgeving. Een goed doordachte marktstrategie is daarom noodzakelijk.

Deze workshop biedt een uitstekende gelegenheid om de marktkansen in Brazilië te leren kennen. Door de interactieve opzet van de workshop krijgt u ook de kans om met andere bedrijven en partijen kennis, ervaringen en visies uit te wisselen. Dat kan het begin zijn van clustervorming van complementaire bedrijven om het aanbieden van integrale
oplossingen mogelijk te maken.

Waarom deelnemen?
• U krijgt in korte tijd een goed beeld van de mogelijkheden die de Braziliaanse PV
• markt u te bieden heeft. Maar ook de knelpunten komen aan de orde.
• U komt direct in contact met Nederlandse collega ondernemers.
• De bijeenkomst kan bijdragen aan het ontwikkelen van business cases.
• U krijgt gelegenheid om uw visie te geven op welke ondersteuning vanuit de
• overheid verleend zou moeten worden en wat de sector zelf kan oppakken.
• U kunt uw wensen en gedachten over aanvullende activiteiten kenbaar maken.
• U krijgt inzicht in diverse mogelijkheden van de overheid om (startende)
• ondernemers in Brazilië te ondersteunen bij marktintroductie.

Beoogde deelnemers
• Nederlandse PV bedrijven met interesse in de Braziliaanse markt.
• Brancheorganisaties voor PV bedrijven.
• Handel en logistieke partijen.
• Consultants.
• Kennisinstituten, (Semi)overheden.

In het kort
Wat?
Workshop zon PV Brazilië, marktkansen voor Nederlandse bedrijven.

Voor wie?
Deze workshop staat open voor bedrijven en organisaties die interesse hebben om de Braziliaanse PV te betreden.

Wanneer?
Maandag 20 april van 12.00-15.00 uur, inclusief lunch.

Kosten?
Er zijn aan deze workshop geen kosten verbonden maar aanmelden is verplicht ivm toegangscontrole en catering.

Waar?
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Prinses Beatrixlaan 2,
2595 AL Den Haag

Aanmelding?
Uiterlijk 10 april 2015 via email: aysel.atci@rvo.nl

Programma?
Programmaonderdelen zijn
achtergronden van de samenwerking met Brazilië
zonne-energie in Brazilië, potentieel en kansen
praktische ervaringen in Brazilië
ondersteuning vanuit de overheid

Een definitief programma volgt nog

Meer informatie?
Telefoon: +31 (0)88 602 23 13
E-mail: kees.mokveld@RVO.nl

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met dhr Kees Mokveld van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via bovenstaande contactgegevens.


Share:

Comments are closed.