IDEEGO subsidietender open

23 June, 2015

De subsidie tenders voor de TKI’s Solar Energy, EnerGO en Switch2SmartGrids zijn in 2015 gecombineerd tot de iDEEGO-tender. De tweede IDEEGO tender opent op 1 juli 2015 en sluit op 15 september. In deze subsidieregeling kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor projecten die passen binnen één van de vijf programmalijnen van het iDEEGO programma, te weten:
• Zonnestroomtechnologie (PV)
• Compacte conversie en opslag van thermische energie
• Multifunctionele bouwdelen
• Energieregelsystemen en –diensten
• Flexibele energie-infrastructuur

Meer informatie over de iDEEGO tender treft u aan op de site van de 3 TKI’s: www.iDEEGO.nl. Voor het aanvragen van subsidie en meer informatie over de subsidieregeling gaat u naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ideego-tse.

Overige subsidieregelingen energie-innovatie open
Behalve de iDEEGO tender is er nog een aantal subsidieregelingen voor energie-innovatie gepubliceerd voor de Topsector Energie. Voor decentrale energie oplossingen zijn de onderstaande regelingen relevant:

Hernieuwbare Energie
Deze subsidieregeling richt zich op innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2023 en die leiden tot een besparing op de uitgaven aan SDE+ subsidies in de toekomst.

De subsidieregeling is een open regeling: hoe eerder u een subsidieaanvraag indient, hoe eerder u zekerheid heeft over toewijzing van de gevraagde subsidie. Ga voor informatie naar: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/hernieuwbare-energie-tse.

Demonstratie Energie Innovatie
In deze subsidieregeling wordt vooral gezocht naar grootschalige demonstratieprojecten van producten en diensten die dicht tegen commercialisatie aan zitten. De tweede DEI tender opent op 1 juli 2015 en sluit op 27 oktober 2015. Meer informatie vindt u op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/demonstratie-energie-innovatie-tse.

STEM
De regeling STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij) is een sociaal innovatieprogramma binnen de Topsector Energie waarin bedrijven en wetenschappers samenwerken aan niet-technologische innovatie uitdagingen. Let op: de deadline van deze subsidieregeling is al snel: 21 juli 2015! Meer informatie vindt u op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/samenwerken-topsector-energie-en-maatschappij-stem-tse.

Systeemintegratiestudies
Systeemintegratiestudies bieden consortia de mogelijkheid om hun idee, concept, product of dienst dat kan leiden tot flexibiliteit in het energiesysteem gezamenlijk te verkennen, zonder dat het daarvoor nodig is om meteen grote onderzoeksprojecten of investeringsprojecten op te tuigen.

De projecten geven inzicht in kansen op zowel technisch als economisch, institutioneel en maatschappelijk vlak. De kansen zijn gericht op een betere integratie binnen het energiesysteem en met aangrenzende sectoren waardoor het energiesysteem steeds duurzamer wordt met als randvoorwaarden betaalbaarheid en betrouwbaarheid.
De Systeemintegratiestudies tender sluit op 6 oktober 2015. Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/systeemintegratiestudies-tse. Op 6 juli is er een voorlichtingsbijeenkomst voor tender SysteemIntegratie, zie daarvoor de agenda hieronder.

MIT Regio en Topsectoren regeling
Bent u een MKB ondernemer met innovatieve plannen? Op 19 mei is de MIT Regio en Topsectoren opengesteld waarvoor € 50 miljoen beschikbaar is. De sluitingsdatum is 1 september voor regionale aanvragen of 15 september voor landelijke aanvragen.
Meer informatie vindt u op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragen-mit. Op 3 juli is er een voorlichtingsbijeenkomst over deze MIT regeling, zie daarvoor de agenda hieronder.

Projectidee vooraf toetsen?
U kunt uw projectidee laten beoordelen voordat u een aanvraag indient. Met de aanbevelingen die u krijgt kunt u snel inschatten of het zinvol is een subsidieaanvraag in te dienen. Ook krijgt u tips om uw voorstel sterker te maken. U kunt hiervoor een projectideeformulier invullen, ga naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projectidee-toetsen-regelingen-tse. Tot 25 augustus kunt u uw projectidee indienen voor een vrijblijvend advies.


Share:

Comments are closed.