Handelsmissie Marokko Sportinfrastuctuur en Duurzame Stedelijke ontwikkeling o.l.v. Burgemeester van der Laan (24 – 27 november)

1 October, 2015

Wilt u in contact komen met zakelijke contacten in Marokko?
Gemeente Amsterdam (Amsterdam Trade) en Vereniging FME slaan de handen ineen om het bedrijfsleven te introduceren bij het Marokkaanse netwerk. Ga mee met de handelsmissie olv Burgemeester van der Laan en profiteer van de bestaande netwerken en de business events. De Clipper ‘Stad Amsterdam’ ligt in de haven van Tanger en Casablanca om zakelijke contacten te ontvangen.

Het programma van de missie richt zich op de thema’s; sportinfrastructuur en duurzame bebouwing. De inhoud van de programma’s wordt ontwikkeld met de FME exportplatforms Dutch Sports Infrastructure, Cleantech Holland, Amsterdam Trade en de Nederlandse ambassade.

Sportinfrastructuur – Uitvoerende organisatie: FME – Dutch Sports Infrastructure (DSI)
In Marokko wordt veel ontwikkeld op het gebied van sport, zowel Tanger als Casablanca ontwikkelingen grote sportcomplexen, genaamd Cité des Sports. In Casablanca wordt het huidige stadion en de omgeving opgeknapt, op de langere termijn staat ook de bouw van een geheel nieuw stadion in de planning. Vanuit Nederland lopen er al diverse contacten met Marokko die ook tijdens deze missie benut zullen worden. Zo heeft Amsterdam ArenA International al langer een samenwerking met de semi-overheids organisatie Sonarges. Sonarges is verantwoordelijk voor het projectmanagement van het nieuw te bouwen stadion in Casablanca en de bestaande stadions in Agadir, Tanger en Marrakech. De oud-international Ruud Krol is in juni aangesteld als nieuwe trainer van Raja Casablanca. Ruud Krol was al betrokken bij een verkennende DSI missie vanuit zijn rol als ambassadeur van het Worldcoaches programma van KNVB. Verder zijn er lopende contacten met o.a. Casa Aménagement, Minsterie van Jeugd en Sporten en diverse projectontwikkelaars. DSI werkt aan kennisuitwisseling met Marokko om Nederlandse bedrijven te betrekken bij de sportprojecten in Marokko. Tijdens de aankomende missie zal het programma zich richten op stadionbouw en de ontwikkeling van kleine sociale sportfaciliteiten (colourfields).

Sustainable Urban Development – Uitvoerende organisatie FME – Cleantech Holland
In Marokko zal de komende jaren veel worden gebouwd om de ambities op het gebied van toerisme en volkshuisvesting voor kwetsbare bevolkingsgroepen vorm te geven. Daarbij speelt ook de verduurzaming van de gebouwde omgeving een grote rol.  Marokkaanse overheidspartijen en private organisaties zijn geïnteresseerd om in contact te komen met bedrijven die kennis en technologieën hebben die kunnen bijdragen aan ‘urban planning’ en de benodigde systemen voor efficiënt energie- en watergebruik en beveiliging. De Nederlandse ambassade in Marokko heeft het netwerk om Nederlandse bedrijven in contact te brengen met stadsautoriteiten, projectontwikkelaars, architecten en bouwbedrijven. Naast een seminar over verduurzaming zal een bezoekprogramma worden ontwikkeld om Nederlandse bedrijven in contact te brengen met potentiele handelspartners. Het programma wordt ontwikkeld in samenwerking met het FME-exportcluster Cleantech Holland. Cleantech Holland zet zich in voor de handelsbevordering van Nederlandse bedrijven die duurzame technologieën ontwikkelen.

Bedrijven kunnen aansluiten bij het programma in Tanger (24/25 nov) en Rabat/Casablanca (25/27) of alleen aanmelden voor het programma Rabat/Casablanca. Het sectorspecifieke onderdeel zal in Tanger alleen doorgaan bij deelname van minimaal 5 bedrijven.

Voorlopig programma
Tanger
Dinsdag 24 nov            Welkom en netwerkreceptie op Clipper
Woensdag 25 nov        Bedrijfsbezoeken in Tanger en Kenitra/ Rabat
Casablanca
Donderdag 26 nov       Seminar Casablanca sport en duurzame stadsontwikkeling  + Trade diner op Clipper
Vrijdag 27 nov              Bedrijfsbezoeken en matchmaking Casablanca
Zaterdag 28 nov           Bezoek aan stadion Casablanca

Deelname en kosten
Aanmelden is mogelijk tot en met 16 oktober 2015. De kosten van deelname bedragen € 995,- exclusief BTW* per persoon. Reis- en verblijfkosten en overige persoonlijke kosten zijn voor eigen rekening.

Annuleringsvoorwaarden
Op de handelsmissie zijn de ‘Algemene voorwaarden FME voor deelname aan de door afdeling internationaal ondernemen georganiseerde activiteiten’ van toepassing.

Overige informatie
*Een tweede deelnemer per bedrijf betaalt € 350,- exclusief BTW* per persoon als bijdrage in de kosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben Dubelaar of Judith van Akkeren
E judith.van.akkeren@fme.nl, ruben.dubelaar@fme.nl T +31 79 3531196 of Gemeente Amsterdam E a.satink@amsterdam.nl.


Share:

Comments are closed.