CTCN update

16 February, 2016

In september 2015 is FME Cleantech Holland lid geworden van het CTCN, het orgaan van de Verenigde Naties verantwoordelijk voor technische assistentie aan ontwikkelingslanden. Dit betekent dat FME leden hun producten en diensten mogen aanbieden voor klimaatprojecten van het CTCN. Afgelopen december vonden in Parijs de klimaatonderhandelingen plaats waarbij de rol van het CTCN ook uitvoerig besproken is. In de uitkomsten van de onderhandelingen is het mandaat van het CTCN om technische assistentie te bieden aan ontwikkelingslanden versterkt. Dat houdt dus ook in dat de kansen voor Cleantech Holland en FME lid bedrijven om via het CTCN klimaatprojecten te kunnen uitvoeren door het klimaatakkoord zijn vergroot.

In het filmpje hieronder wordt kort de rol van het CTCN in internationale klimaatprojecten uitgelegd. Download ook hier de CTCN voortgangsrapportage 2014/2015 waarin in meer detail wordt ingegaan op de specifieke activiteiten onder het CTCN.

Voor meer informatie over het CTCN en de tenderprocedure kunt u contact opnemen met Roeland Toemen (Roeland.Toemen@FME.nl).


Share:

Comments are closed.