Offshore wind missie Denemarken en Noord-Duitsland (VOL)

Trade mission

Locatie: Hamburg
Datum: van 17-03-2015 t/m 20-03-2015


o.l.v. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Mevr. Ploumen én
parallel aan een officieel bezoek van Hunne Koninklijke Hoogheden Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima.

Van 17 t/m 20 Maart 2015 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een missie naar Denemarken en Noord- Duitsland onder leiding van Minister Ploumen. Cleantech Holland /FME is medeorganisator van het Offshore Wind programma binnen deze missie.

Denemarken 17 + 18 Maart
Wie Denemarken zegt denk meteen aan windenergie. Meer dan 25% van de energieopwekking in Denemarken komt inmiddels uit wind en de plannen zijn om dit in 2020 boven de 50% te krijgen.  Vóór 2020 moeten er dan ook:
• twee nieuwe windmolenparken op zee worden gebouwd met een totale capaciteit van 1.000 MW
• nieuwe windmolens met een totale capaciteit van 500 MW voor de kust worden gebouwd, en
• nieuwe windmolens op land met een totale capaciteit van 1.800 MW worden gebouwd, gedeeltelijk als vervanging van oude en inefficiënte molens die gesloopt zullen worden.

Denemarken is een land dat vele voordelen biedt als exportbestemming. Het land ligt dichtbij Nederland. Het is een overzichtelijke en hoog ontwikkelde markt (5,6 miljoen inwoners) met een hoge koopkracht. Het is een modern land dat sterk inzet op innovatie. Denemarken is ook kampioen duurzaamheid en streeft bijvoorbeeld naar volledige onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen in 2050. Het programma in Denemarken omvat onder andere; matchmaking met Deense bedrijven, netwerk receptie en een bezoekprogramma. Contacten zijn er met de hele (offshore) windindustrie zoals met Dong Energy en Vestas.

Noord-Duitsland 19 +20 Maart
Sinds de Duitse energie-transitie – de „Energiewende“ – vanaf 2011 in een stroomversnelling terecht is gekomen zet Duitsland nog sterker in op duurzame energie en energiebesparing. In 2050 moet duurzame energie in minimaal 80% van de stroom en 60% van de totale energiebehoefte van Duitsland voorzien. Duitsland heeft in augustus 2014 de knoop doorgehakt en om de kosten voor de verdere uitbouw van duurzame energie in de toekomst te beperken heeft Duitsland in 2014 besloten vooral in te zetten op de meest kostenefficiënte duurzame energie uit wind (on- en offshore) en zon. Tot 2020 moeten 6,5 GW aan nieuwe capaciteit op de Duitse Noordzee worden geïnstalleerd. Hamburg heeft zich daarbij de afgelopen jaren succesvol kunnen profileren als de “hub” voor de offshore windindustrie.
Programma onderdelen in Duitsland omvatten; matchmaking met Duitse bedrijven, seminar, netwerkreceptie, tradedinner en een bezoekprogramma. Contacten zijn er met de hele offshore wind industrie zoals onder andere RWE, Eon en Siemens

Missie Informatie:
Meer informatie over de missie vindt u hier op de RVO website.

Aanmelden en deelnamekosten
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk

Voor meer informatie:
Cleantech Holland, T: 079 3531390 of info@cleantechholland.com


Share:

Comments are closed.