Missie Warmte Koude Opslag Systemen

Trade mission

Locatie: EastCoast USA
Datum: van 23-03-2015 t/m 27-03-2015


Fact finding missie naar de Amerikaanse Oostkust: Warmte Koude Opslag systemen

Boston, New York, Baltimore & Connecticut

23 – 27 Maart 2015

 Fact finding, Matchmaking & Business Development

 

Het Nederlandse Consulaat Generaal in New York organiseert in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 23 tot en met 27 maart 2015 een fact finding missie naar de Amerikaanse Oostkust en speelt daarmee in op de mogelijkheden voor Nederlandse business en innovatie op het gebied van WKO systemen.

 

Het vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor WKO systemen stemt optimistisch: de bodemsamenstelling, toepasbaarheid van de techniek, het regulerend kader en de business-case voor WKO systemen zijn gunstig. Tijdens deze reis krijgt u een goed beeld van de huidige industrie, inzicht in concrete projecten en wordt kennis gemaakt met relevante lokale partners als:

 

  1. New York State Greenbank – financiering van Clean-energy projecten
  2. Project ontwikkelaars
  3. Boorbedrijven
  4. De stad Boston
  5. Leveranciers van warmte/koude systemen

 

Deze missie is geschikt voor het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden die willen samenwerken met partijen in de VS op het gebied van WKO systemen.

Afbeelding: ‘Monobron open WKO systeem op Liberty Island’

Voor meer achtergrondinfo over de Amerikaanse markt zie www.rvo.nl/VS

 

Holland: a sustainable urban delta

Een WKO systeem biedt aan de Amerikaanse oostkust voornamelijk meerwaarde bij kantoorgebouwen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het grillige klimaat en doordat de energiekosten voor grootverbruikers stijgen als gevolg van het maximaal gebruikte vermogen (dit kan oplopen tot 50% van de energie rekening). Een WKO systeem heeft de potentie het energieverbruik en de piekbelasting drastisch te verminderen, waardoor de energiekosten kunnen afnemen. Hoewel het betreffende gebied tussen Boston en Washington door haar ligging uitermate geschikt lijkt voor WKO systemen, wordt hier nog nauwelijks gebruik van gemaakt.

Interviews met de lokale industrie wijzen uit dat de onbekendheid van de techniek en het gebrek aan overheidserkenning voor de toepasbaarheid de WKO industrie parten speelt. Daarbij is de industrie nog niet goed georganiseerd en kunnen WKO partijen hierdoor niet tijdig inspringen in het ontwikkelproces.

 

Een belangrijke rol lijkt dan ook weggelegd voor de Nederlandse WKO industrie met haar sterke positie; WKO als standaard in nieuwe kantoor- en utiliteitsgebouwen en al 2000 systemen in gebruik. Deze Nederlandse ervaring creëert kansen voor Nederlandse bedrijven in het buitenland op het gebied van: engineering, toelevering van hardware en de integratie van klimaatbeheersing systemen. Daarbij heeft Nederland met de ontwikkeling van de warmte-rotonde ook een nieuw infrastructuur project met internationale allure.

 

Deelname

Er zijn geen deelnamekosten verbonden aan deze missie. Deelnemers dienen zelf voor reis en verblijf zorgen te dragen, maar waar nodig kan hierbij vanuit het Consulaat Generaal New York ondersteuning worden geboden. Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (b.v. tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening.

 

Aanmelden is mogelijk tot 5 maart 2015. U wordt verzocht een e-mail te sturen naar nyc-ea@minbuza.nl, waarna u een aanmeldingsformulier wordt toegestuurd.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze fact finding missie kunt u contact opnemen met Maartje Smitshuysen:

nyc-ea@minbuza.nl

 

De voorlopige resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek evenals het concept programma worden u toegezonden na de afronding van uw aanmelding.

 

Opdrachtgevers

Het Consulaat Generaal New York organiseert deze missie in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van een pre-Partners International Business traject en deze missie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

 


Share:

Comments are closed.