Missie Golf: Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Qatar

Digitale Missie

De Golfstaten zijn belangrijke energieproducenten en –exporteurs in de wereld. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Oman en Qatar zijn steeds op zoek naar nieuwe technologieën voor schonere en efficiëntere energieproductie. Deze landen investeren daarnaast steeds meer in hernieuwbare-energieprojecten, waaronder zonne-energie en waterstof.

De landen in de Golfregio zijn nog steeds sterk afhankelijk van hun olie- en gasinkomsten. Ongeveer 90% van de verbruikte energie in de Golfregio komt van fossiele brandstoffen.

VAE, Oman en Qatar willen hun economie minder afhankelijk maken van één energiebron. Daarom zetten ze in op een groter aandeel hernieuwbare energie in hun meerjarige strategieën. Hiermee sluiten ze ook aan op de wereldwijde energietransitie.

Uitdagingen en kansen

In de Golflanden is de vraag naar energie sterk toegenomen in de afgelopen 10 jaar. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een groeiende bevolking en verdere industrialisatie. In de hete zomers is het een uitdaging om aan de elektriciteitsvraag te voldoen, vooral door het grootverbruik van de benodigde koelingssystemen.

De Golfregio biedt kansen op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en de energietransitie. Eind 2018 beschikte de regio over 867 MW aan hernieuwbare energiecapaciteit, waarvan 68% in de VAE. De huidige capaciteit heeft het door de Golflanden geplande niveau nog lang niet bereikt. Toch is de capaciteit van hernieuwbare energie momenteel al 4 keer groter dan in 2014. De regio heeft voor nog zo’n 7 GW aan projecten in de pijplijn zitten. Hierdoor is de verwachting dat de overgang naar hernieuwbare energie de komende tijd zal versnellen.

Verschillende hernieuwbare energiebronnen

De landen in de Golfregio richten zich op verschillende soorten hernieuwbare energiebronnen:

Fotovoltaïsche zonne-energie (PV)

Wanneer we spreken over zonnepanelen dan gaat het vaak over fotovoltaïsche zonnepanelen (of PV-panelen). Deze zetten zonlicht om in elektriciteit. Die elektriciteit heet dan fotovoltaïsche zonne-energie of zonnestroom.

Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) is met een aandeel van zo’n 75% van de geplande projecten de meest dominante technologie in de Golfregio.

Concentrated solar power

Een zonthermische energiecentrale heeft spiegels die de zonnestralen concentreren, zodat er hoge temperaturen ontstaan. Met die hoge temperaturen wordt, onder hoge druk, stoom gemaakt. Die drijft met behulp van een turbine een generator aan die elektriciteit produceert. Die technologie heet concentrated solar power (CSP).

Windenergie

Bij windenergie wordt energie, gewonnen door de bewegingsenergie van lucht (wind), omgezet in een bruikbare vorm. Denk hierbij aan windmolenparken. Vooral Oman en Saudi-Arabië richten zich op deze energiesoort.

Energie uit waterstof

Waterstof is een gas dat omgezet kan worden naar elektriciteit, zonder CO2-uitstoot. In de Golfregio is er een groeiende belangstelling voor deze energiebron. Nationale energiebedrijven, overheden, havens en kennisinstellingen ontwikkelen nieuwe strategieën en pilotprojecten voor de productie, opslag en transport van waterstof.

Bovengenoemde energiebronnen vormen de basis voor het samenvoegen van verschillende vormen van energie tot een overkoepelend systeem (systeemintegratie).

Dit biedt kansen op het gebied van de integratie van:

  • verschillende vormen van energie;
  • demand management (het voorspellen en reguleren van de afname van producten);
  • energieopslagsystemen;
  • energie-efficiëntie.

Programma

Het voorlopige programma bevat de volgende onderdelen:

Week 1: 22 tot en met 28 maart

  • Startbijeenkomst virtuele missie
  • Kick-off voor de energiesector
  • Flagship webinar ‘Embracing the energy transition and the importance of sector integration’
  • Georganiseerde matchmaking (op aanvraag, hiervoor geldt een meerprijs)

Week 2: 29 maart tot en met 1 april

  • Webinar ‘Energietransitie en systeemintegratie in de VAE, Oman en Qatar: een toelichting door spelers in de regio’
  • Presentatie sectorstudie zonne-energie over kansen voor de sector in de VAE, Oman en Qatar


Share:

Comments are closed.