Internationale klimaatfinanciering: een kans voor het MKB

 

Voor Nederlandse bedrijven die klimaattechnologie of -diensten leveren, liggen grote kansen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën . De vraag naar klimaatoplossingen is immers niet beperkt tot Nederland. Maar hoe maak je daadwerkelijk de stap naar Afrika, Azië of Latijns Amerika? Wie kan je helpen om de kansen die je ziet voor ontwikkelingslanden, te grijpen? En hoe financier je zoiets? Deze vragen komen op dinsdag 13 juni aan de orde in het Muntgebouw in Utrecht op het congres ‘Internationale klimaatfinanciering: een kans voor het MKB’

Dit event wordt georganiseerd door de FME (Cleantechholland) samen met ECN, NWP, IUCN en RVO

 

Datum : 13 juni 2017 12:30 -17:30

Locatie : Het Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

Deelname is gratis

Doel van de middag: Het doel van de middag is om geïnteresseerden te informeren naar de verschillende aspecten van het gebruik van klimaatfondsen (waaronder het CTCN) en het in kaart brengen van de behoeften van verschillende partijen.

 

Het voorlopige, beknopte programma van de dag is als volgt:

Vanaf 12.00    Inloop & registratie. Hierbij worden broodjes en wat te drinken geserveerd.

12.30 – 13.45  Plenaire sessie: Experts vanuit verschillende hoeken informeren over hoe de praktijk er uitziet. Hierbij is de mogelijkheid tot vragen stellen.

13.45 – 14.15  Koffie-/theepauze

14.15 – 15.30  Deelsessies op Energie /Water /Bodem (oa Agro-Food) Deelnemers worden ingedeeld naar aanleiding van de vragenlijst die zij hebben ingevuld bij de aanmelding via internet.

15.50 – 16.30  Terugkoppeling en algemene vragen naar aanleiding van de deelsessies

16.30 – 17.30  Netwerkborrel

 

Graag willen we vragen een vragenlijst in te vullen naast de aanmelding. De vragenlijst, extra informatie en de aanmeldpagina zijn te vinden via deze link.

Aanmelden kan tot 9 juni 2017, we hopen u graag te zien!

 

Bedrijven die de impact van hun oplossingen willen vergroten, krijgen op het congres antwoorden op hun vragen. U ontdekt hoe en waar geld beschikbaar is en wat de businesskansen zijn. U ontmoet bedrijven die al gebruik maken van de verschillende fondsen voor klimaatfinanciering en u leert adviseurs kennen die u een stap verder kunnen brengen.

 

De bevindingen van de bijeenkomst vormen bovendien de basis voor een advies aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken over strategieën om de internationale positie van Nederlandse bedrijfsleven op de klimaatmarkt te verbeteren.

U bent van harte uitgenodigd en deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met 12 Juni.

ECN

Cleantech Holland

RVO

ENVAQUA

IUCNShare:

Comments are closed.