Handelsmissie Duurzame Stadsontwikkeling en Mobiliteit naar Zweden en Denemarken

Trade mission

Het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) organiseert in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een uitgaande missie duurzame stadsontwikkeling en mobiliteit naar Zweden en Denemarken vam 23 tot en met 27 november 2015. Tijdens deze handelsmissie zullen de steden Malmö en Kopenhagen in een intensief 5-daags programma worden bezocht.

Duurzame stadsontwikkeling
De Öresund-regio, met een bevolking van 3,8 miljoen inwoners verspreid over Zuidwest-Zweden en Oost-Denemarken, streeft ernaar om verder te groeien tot een kenniscluster en voorbeeldregio in Europa voor duurzaamheid, innovatie en clean-tech. Malmö, regio Skåne, in Zuidwest-Zweden en Kopenhagen, Denemarken scoren boven gemiddeld op de ‘European Smart Cities Index’ op punten als milieu, governance en betrokkenheid van inwoners. Echter, op het gebied van economie, leefbaarheid en mobiliteit scoren Nederlandse steden beter.

Stedelijke ontwikkelingsprojecten eisen energie-efficiënte gebouwen, innovatieve transportmethodes en logistieke oplossingen, goede mobiliteitsmanagementsystemen, vernieuwbare brandstoffen en andere moderne oplossingen om de beoogde milieudoelstellingen en visies te kunnen bereiken. Aanleiding voor deze missie is dan ook de snel vorderende verstedelijking van de Öresund-regio en de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in de verdere ontwikkeling van nieuwe producten, technologieën en sociale innovaties in de regio.

Doel van de missie
Het doel is om Nederlandse bedrijven actief in duurzame stadsontwikkeling en mobiliteit te introduceren aan de belangrijkste spelers uit deze sector in de Öresund regio. Daarmee wordt beoogd Nederlandse ondernemingen op de hoogte te stellen van de kansen die deze regio voor ze biedt. Deze handelsmissie zal Nederlandse ondernemingen kennis laten maken met de lokale zakencultuur alsmede aanbestedingswetgeving, en via matchmaking in contact brengen met potentiële handels- en samenwerkingspartners. Deelname aan de missie houdt de volgende elementen in:
•Een voorbereidingsbijeenkomst voor vertrek (in Nederland)
•Individuele matchmaking met potentiele counterparts,
•Deelname aan collectieve programmaonderdelen (seminars, bedrijfsbezoeken, netwerk evenement),
•Vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje,
•Collectief lokaal vervoer in Malmö en Kopenhagen,
•Lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf op locatie.

Doelgroep
Deze handelsmissie wordt georganiseerd en gefinancierd in het kader van het SIB-activiteitenprogramma en is bestemd voor startende exporteurs uit het midden- en kleinbedrijf actief in de sector duurzame stadsontwikkeling en mobiliteit.

Waarom deelnemen?
Deelnemen aan deze handelsmissie zal uw zakelijke netwerk in Zweden en Denemarken versterken en uitbreiden. Door middel van veldbezoeken, matchmaking sessies en netwerkbijeenkomsten krijgt u de handvatten om uw netwerk verder uit te breiden en te verdiepen.

Conceptprogramma
De missie vindt plaats van maandag 23 t/m vrijdag 27 november en bezoekt achtereenvolgens Malmö in Zweden en Kopenhagen in Denemarken. Het programma zal de volgende onderdelen bevatten: seminars/workshops, collectieve bedrijfsbezoeken en individuele matchmaking in Malmö en Kopenhagen.

Deelname en aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 5 oktober op de site van RVO.nl via deze link. Deelnamekosten bedragen 450 euro per bedrijf. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Er zal een groepsarrangement voor reis en verblijf worden aangeboden.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marian Reijnen van het NCH, telefoon (070) 344 15 76 of e-mail mreijnen@nchnl.nl


Share:

Comments are closed.