Exportbijeenkomst tijdens het Circulair Congres van het TKI-BBE

Conference

Locatie: Driebergen
Datum: 08-05-2019, Tijd: van 14:00 tot 15:00


Het Circulair Congres is het netwerkevenement van het TKI-BBE. De doelgroep wordt gevormd door ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers die werkzaam zijn in het biobased werkveld. De dag bestaat uit een aantal plenaire bijdragen, parallelsessies waarin dieper ingegaan wordt op behaalde onderzoeksresultaten en er is natuurlijk volop gelegenheid om te netwerken.

Mede namens Marcel Werther van de Topsector Energie en Kees Mokveld van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland willen wij je uitnodigen voor de parallelsessie die gaat over de exportkansen voor de bio energie sector. Deze sessie zal gebruikt worden om met elkaar van gedachten te wisselen over internationaal ondernemen op belangrijke buitenlandse markten. De gewenste uitkomst is een exportagenda voor de bio energie waarbij we de ondersteuning die daarvoor ter beschikking staat zullen toelichten.

Wanneer er tijdens het overleg voldoende interesse is en aanknopingspunten zijn, zal de bio energie export agenda verder worden vormgegeven. Het is dus zaak om aanwezig te zijn bij dit overleg waarin onderwerpen en landen worden bepaald.

Datum: Woensdag 8 Mei

Tijdstip: 14:00-15:00. Je kunt je alleen voor dit onderdeel aanmelden maar bent natuurlijk van harte uitgenodigd om andere onderdelen tijdens het Circulair Congres bij te wonen.

Locatie: Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

We hopen je te begroeten op de 8e.Share:

Comments are closed.