Economische Missie Duurzame Energie Portugal 10-12 Oktober

Trade mission

Locatie: Portugal
Datum: van 10-10-2017 t/m 12-10-2017


Missie loopt parallel aan staatsbezoek Koninklijke Paar

De missie wordt georganiseerd van dinsdag 10 oktober tot en met donderdag 12 oktober in samenwerking met RVO, Buitenlandse Zaken, FME-Cleantech Holland en ENVAQUA. Deze reis is interessant voor alle organisaties die zaken willen doen in Portugal op het gebied van duurzame energie en milieutechnolgie. Bijzonder aan deze reis is dat deze dagen ook het Staatsbezoek van het Koninklijk Paar plaatsvindt. De Koning en Koningin zijn dan ook aanwezig bij een aantal programmaonderdelen van deze economische missie.

 Focus missie

Portugal kenmerkt zich door een sterke duurzame energie en milieutechnologie sector. Dat biedt kansen voor economische samenwerking met de Nederlandse industrie. Deze samenwerking kan plaats vinden op het gebied van R&D, Innovaties, (Europese) projecten of markttoetreding. Voor de energie en milieutechnologie sector wordt de focus in het programma gelegd op energieopwekking, energie-infrastructuur, energie-efficiency, energieopslag en ‘waste to energy’.

Programma Onderdelen

Het programma tijdens de missie bevat de volgende vaste onderdelen

  • individuele matchmaking per deelnemende organisatie
  • seminar over Nederlandse –Portugese samenwerking met Portugese counterparts
  • mogelijkheid tot tonen van eigen showcases aan koningspaar en pers
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen
  • trade Lunch en Diner om netwerk te verstevigen

Download conceptprogramma Duurzame energie en milieutechnologie (pdf)

Deze missie loopt parallel aan het staatsbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Portugal brengen. Zij worden daarbij vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken. De Koning en de Koningin zijn aanwezig bij enkele programmaonderdelen van de missie.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Over Portugal

Portugal is in Europa voorloper op het gebied van duurzame energie. Het aandeel hernieuwbare energie in de energieconsumptie stevent af op 30% en daarmee behoort Portugal tot de kopgroep in de EU. De gehele cleantech sector in Portugal blijft groeien als gevolg van overheids- en EU-verplichtingen. Daarnaast biedt een verminderde afhankelijkheid van olie en de reductie van broeikasgasemissies kansen voor deze sector. Ook de vooruitgang in technologie biedt goede mogelijkheden voor marktintroductie via samenwerkend onderzoek of partnerschappen met lokale bedrijven..

 

Meer informatie

Neem gerust contact voor vragen en/of opmerkingen:

Cleantech Holland

Rogier Blokdijk        T:079-3531295      E: rogier.blokdijk@fme.nl


Share:

Comments are closed.