196 Landen stemmen in met historisch klimaatakkoord in Parijs. Wat betekent dit voor MKB Nederland?

16 December, 2015

Tijdens de eerste twee weken van december werd in Parijs de 21ste Conference of the Parties, of wel de klimaattop, gehouden. Onderhandelaars van 196 landen stemden na twee weken dagelijks onderhandelen op 12 december in met een historisch akkoord om klimaatverandering af te remmen. Een van onze stagiaires was daar aanwezig met de delegatie van de Radboud Universiteit en deed ter plaatse onderzoek naar de kansen die het klimaatakkoord voor MKB Nederland kan opleveren. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten uit het akkoord en wat het voor MKB Nederland kan gaan betekenen.

 

 

 

Belangrijkste punten akkoord:

  • Er is afgesproken de opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden en te streven deze onder de 1,5 °C te houden.
  • Er wordt getracht de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te laten pieken.
  • Wereldwijd zal er jaarlijks 100 miljard dollar worden vrijgemaakt voor klimaat mitigatie en adaptatie projecten.
  • Elke vijf jaar wordt het akkoord herzien en aangescherpt door alle 196 betrokken landen.

Wat kan dit in de praktijk gaan betekenen voor MKB Nederland? Een aantal voorbeelden:

  • De wereldwijde vraag naar duurzame energie- en klimaattechnologie zal toenemen volgens VNO-NCW voorzitter Hans de Boer.
  • Minister Ploumen zal een fonds van 50 miljoen euro opzetten om private investeringen voor duurzame energie in ontwikkelingslanden te stimuleren.
  • ECN en PBL stellen maatregelen voor zoals een kilometerheffing en een verhoging van de energiebelasting voor de industrie, om de Nederlandse bijdrage aan klimaatverandering te mitigeren.

Voor een volledig overzicht van alle punten die vastliggen in het klimaatakkoord kunt u hier kijken. Als u vragen heeft met betrekking tot het akkoord kunt contact opnemen met onze stagiair: roeland.toemen@fme.nl.


Share:

Comments are closed.