Economische missie naar Turkije met Guido Landheer, plv. directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

9 October, 2015

Wilt u zakendoen in Turkije?
Ga dan van 2 tot en met 4 december mee met de economische missie naar Istanbul, in aanwezigheid van Guido Landheer, plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (plv. DGBEB).

Op 3 december wordt de innovatieweek in Istanbul geopend. In 2014 was Nederland partnerland van de innovatieweek in Turkije die werd bezocht door zo’n  27.000 bezoekers en veel aandacht kreeg van de Turkse media. In 2015 is Nederland wederom partnerland van de innovatieweek. Dit biedt het Nederlands bedrijfsleven een unieke kans om innovatieve oplossingen te presenteren in het Holland Paviljoen.
Verder biedt deze missie u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Turkse (zaken)partners. De aanwezigheid van de plv. DGBEB en de betrokkenheid van de Nederlandse vertegenwoordiging in Turkije geeft u een uitgelezen kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te wisselen.
De organisatie van deze missie is in handen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het economisch netwerk in Turkije.

Turkije
Turkije is de 18e economie van de wereld en is strategisch gelegen tussen de belangrijkste markten in Europa, het Midden-oosten, Rusland en Centraal-Azië. Voor Nederland is Turkije een belangrijke nabije consumentenmarkt met een jonge, dynamische en goed opgeleide bevolking van 80 miljoen inwoners. Met een groei van 2,9% in 2014 is Turkije een van de snelst groeiende landen van Europa.
Istanbul is het economische, financiële en culturele hart van Turkije. Alle grote bedrijven hebben er een hoofdkantoor. Ook zijn er vestigingen van Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen die ondernemers op weg kunnen helpen.
Op de landenpagina Turkije vindt u meer achtergrondinformatie over de Turkse markt.

Focus van de missie
De missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit de onderstaande topsectoren:

• Watersector (inclusief maritiem). Turkije staat gesteld voor grote uitdagingen in de watersector die te maken hebben met de schaarste aan water in het land, de harmonisatie met EU-wetgeving en de impact van klimaatverandering die nu al gevoeld wordt. Met name op de terreinen van waterbeheer, irrigatie en landbouw in het algemeen en hydroenergie liggen er onderzoeks- en ontwikkelingskansen in Turkije. Het helpt daarbij dat Nederland reeds 10 jaar lang onafgebroken met Turkse partners constructief samenwerkt in de watersector. Dit is de decisionmakers in Turkije zeker niet ontgaan.

• Energie (inclusief hernieuwbare energie). De Turkse overheid heeft prioriteit gegeven aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix tot wel 30% in 2023. Tegelijkertijd wordt er meer aandacht besteed aan energie-efficiëntie door middel van het invoeren van wetten die aanzetten tot energiebesparingen en het stimuleren van energie-efficiënte investeringen door zowel particulieren als bedrijven.

• Life Sciences & Health (gezondheidszorg). Investeringen in de gezondheidszorg zullen naar verwachting blijven stijgen aangezien de overheid ernaar streeft het aantal ziekenhuisbedden per 10.000 inwoners te verhogen van 26,5 naar 32 bedden in 2023. De Turkse overheid is tevens gestart met een ambitieus gezondheidszorg PPP-programma.

Bedrijvenprogramma
De missie staat in het teken van economische diplomatie. Tijdens ontmoetingen die de officiële delegatie met de overheden in Istanbul  heeft, wordt de Nederlandse kennis en kunde op gebied van innovatie gepresenteerd. Er vindt matchmaking plaats en waar mogelijk worden bedrijfsbezoeken georganiseerd.
Bedrijven en kennisinstellingen kunnen tevens van het bezoek gebruik maken om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van plv. DGBEB. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om hun bestaande zakelijke relaties uit te nodigen voor netwerkevenementen en handelsdiners in aanwezigheid van Turkse hoogwaardigheidsbekleders.

Deelname
De kosten van deelname bedragen € 950,- per bedrijf. Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van de individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat:
• deelname aan de (collectieve sectorale) programmaonderdelen zoals seminars of matchmaking
• avond netwerkevenementen
• vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje
• collectief lokaal vervoer
• lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het bezoek aan Turkije
Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden
Meld u aan voor deze missie. De inschrijving sluit op 14 oktober 2015, 13.00 uur.

Contact
Voor meer informatie over deelname aan deze economische missie en het algemene programma kunt u contact opnemen met:

Maurits Berger
T 06 2564 1019
E maurits.berger@rvo.nl

Voor informatie over het programma van plv. DGBEB kunt u contact opnemen met:
Christien Aben
T (070) 348 57 05
E christien.aben@minbuza.


Share:

Comments are closed.